GROEN Scandinaviƫ

DE NOORDKAAP CHALLENGE ELECTRIC KRUIST SCANDINAVIË, EEN VAN DE BETERE REGIO’S OM JE AUTO GROEN OP TE LADEN. ZWEDEN EN NOORWEGEN ZIJN TWEE EUROPESE LANDEN DIE UITBLINKEN IN HET OPWEKKEN VAN GROENE STROOM. ZOWEL ZWEDEN ALS NOORWEGEN HEEFT HET EENVOUDIGE GELUK TE BESCHIKKEN OVER NATUURLIJKE HULPBRONNEN DIE DE BASIS VORMEN VOOR HUN DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE.


Noorwegen staat bekend om zijn berg aan waterkrachtcentrales dat het leeuwendeel pakt van hun elektriciteitsproductie, 92% in 2021. Met 5% wateroppervlakte, inclusief meer dan 1.000 fjorden, is Noorwegen na Canada het land met de grootste wateroppervlakte in de wereld en het tweede land in Europa met de grootste waterkrachtcapaciteit.

Opwekken van Noorse elektriciteit door groene bronnen zoals waterkracht aangevuld met windenergie komt neer op circa 99% in 2021. Nu wordt verwacht dat door de toenemende vraag naar elektriciteit in de toekomst het aandeel van de meer fossiel opgewekte energiebronnen in de totale Noorse energieproductie gaat toenemen. Maar voor nu laad je serieus groen je EV op aan een Noorse laadpaal.

De vlucht van Zweedse hernieuwbare energie is vooral te danken aan waterkracht en bio-energie, ruim 60% van Zweden is bedekt met bossen. Dit alles versterkt met 4.000 windturbines. In 2021 heeft Zweden ruim 67% van haar elektriciteitsproductie gehaald uit hernieuwbare energiebronnen.

Dit lag 10 jaar eerder een stuk lager, namelijk 56%. Deze groei is - naast het inzetten op meer zonne-energie – hoofdzakelijk te danken aan het planten van heel veel windmolens. Als je dit vergelijkt met de lage landen dan was de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 33% in Nederland over 2021. Zeg maar de helft in vergelijking met Zweden en een derde van de energieproductie uit hernieuwbare bronnen in Noorwegen voor 2021.

De laatste Nederlandse cijfers laten een veel beter beeld zien. In 2023 is het gebruik van fossiele bronnen verder teruggedrongen en was de stroomproductie uit duurzame hernieuwbare bronnen gestegen naar 50,3%. Mede te danken aan meer zonnepanelen maar met name windenergie productie die een toename liet zien van 35%.